Keurmerk Veilig Ondernemen

De Kiefte heeft voor de derde maal het Keurmerk Veilig Ondernemen
(Bedrijventerreinen) continue samenwerken behaald. Dit is van toepassing voor De Kiefte,
De Jukkenbarg en De Mors. Het certificaat is geldig van 2018 tot 2021.

De werkgroep KVO (B) zet zich al 8 jaar in voor schone, hele en veilige
bedrijventerreinen in Eibergen. Dit heeft erin geresulteerd dat
de onveiligheidsgevoelens zijn gedaald van 40% naar 7 %.
Ook de aangifte- en meldingsbereidheid zijn gestegen van minder
dan 50% naar 76%.  Allemaal positieve getallen dus.
Als positief punt komt ook telkens de “korte lijntjes” naar voren.
Men weet elkaar en de instanties gemakkelijk te vinden.

Belangrijkste taak voor de werkgroep wordt de komende twee jaar
handhaven van de huidige kwaliteit.  Dit werd ook onderstreept door
de auditor van KIWA die zeer tevreden was over de geproduceerde
stukken, de plannen en de uitstraling van de 3 bedrijventerreinen.