Let op voor henneptelers

Beste ondernemers,

Zoals u wellicht meerdere malen in de media heeft kunnen lezen, treft de politie vaker hennepkwekerijen aan in bedrijfspanden op bedrijventerreinen.
Geen unieke situatie: googelt u maar eens op bijvoorbeeld “leegstaand bedrijfspand hennepkwekerij” De resultaten spreken voor zich!

Leegstaande bedrijfspanden zijn in trek bij de henneptelers. Vaak worden deze panden onder valse voorwendselen gehuurd en blijft u als ondernemer met een kater zitten.

Om u wat meer inzicht te geven in de risico’s en consequenties willen wij u graag meer informatie geven.


De gevaren van illegale hennepteelt

Deze worden meestal sterk onderschat. Er zijn grote risico’s van brandgevaar, legionellabesmetting of vergiftiging door chemicaliën.

Het gevaar van brand is wel het grootst. Veel hennepkwekerijen worden ontdekt nadat er brand is uitgebroken.
Ook blijkt na een ontmanteling nagenoeg altijd dat er enorme schade is aangericht aan het bedrijfspand.

Ook een zeer ernstig risico juist voor u als ondernemer, is om in aanraking te komen met de georganiseerde criminaliteit die achter de hennepteelt schuil gaat.

Het gaat hier om zware criminaliteit waarbij bedreigingen, intimidatie en liquidaties tot de normale bedrijfsprocessen horen.
U bent als ondernemer, ook in uw privésituatie, extra kwetsbaar voor chantage of bedreigingen. Daar maken deze criminelen gebruik van.
Uw betrouwbare naam is snel aangetast met alle gevolgen van dien. Voor wie eenmaal met deze criminelen in zee gaat is er vaak geen weg meer terug.

Bedrijven die financiële problemen hebben, zijn bijzonder aantrekkelijk voor deze criminelen. Er worden gouden bergen beloofd.

Natuurlijk is het verleidelijk om uw pand te verhuren aan mensen die hier redelijke vergoedingen voor neertellen.
Maar weet wel aan wie u verhuurt en waarvoor!

Er zijn ook juridische consequenties

Als de hennepkwekerij opgerold wordt dan zijn de huurders meestal met de noorderzon vertrokken en vaak niet meer te achterhalen.
Als er al mensen aangehouden worden in de kwekerij dan zullen zij de identiteit van de grote jongens op de achtergrond niet prijsgeven.
Vaak blijkt dat deze mensen bang zijn en bedreigd worden.

U moet als verhuurder aan tonen dat u niet aansprakelijk bent. Hiertoe moet u aan kunnen tonen dat u geen enkele weet had

van de illegale activiteiten in uw pand. Kunt u dat niet of niet in voldoende mate dan kunnen de strafrechtelijke consequenties voor u zijn.
Dat kan uitlopen op aanzienlijke boetes van tienduizenden Euro’s, een vordering op het wederrechtelijk verkregen voordeel en een strafblad.

Maar er is nog meer;

bij manipulatie van de elektriciteitsmeter wordt deze verwijderd door de energieleverancier en volgt een naheffing met boete.
Pas na betaling volgt een nieuwe aansluiting. Tenslotte kan de gemeente ook nog het pand bestuursrechtelijk sluiten voor bepaalde tijd.
Kortom u blijft met een hoop ellende en kosten zitten.

 

 

U kunt een aantal voorzorgsmaatregelen nemen waardoor u voor dergelijke lieden minder aantrekkelijk bent.

Huurcontract

Het is als ondernemer verstandig bij de verhuur of onderverhuur van uw pand goede afspraken te maken met de huurder.
Leg deze afspraken altijd vast in een (huur)contract.

Hieronder enkele tips over wat u in een vaak standaard huurcontract extra kunt opnemen:

* Zorg dat duidelijk staat omschreven waarvoor het pand gebruikt
mag worden en wat de staat van het pand is bij aanvang van
de huurovereenkomst.
* Neem in het contract op dat u bijvoorbeeld maandelijks toegang
tot pand krijgt om dit te inspecteren op onregelmatigheden of
voor onderhoud.
* Beding dat u bij calamiteiten directe toegang tot het pand
verkrijgt.
* Opnemen in contract: Het is huurder niet toegestaan in het
gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te
verrichten die op grond van de Opiumwet dan wel anderszins
strafbaar zijn gesteld.

Neem op dat activiteiten die betrekking hebben op misdrijven en of hennepteelt grond geven voor onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst.


Gezond wantrouwen mag

Ben niet naïef maar gezond wantrouwend, er zijn nu eenmaal lieden die misbruik (willen) maken van leegstaande ruimtes.
Laat potentiële huurders zich altijd legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en maak voor u zelf een kopie.
Doe alleen zaken met de huurder en niet met tussenpersonen / stromannen.

* Noteer af en toe eens kentekens van voertuigen die bij
het gehuurde pand verschijnen en bewaar deze.
* Wordt alert als er weinig activiteiten bij het gehuurde
plaatsvinden en zeker wanneer sloten worden verwisseld
of extra sloten worden aangebracht.
* Neem geen contant geld in ontvangst t.b.v. de huur.
Zorg voor een kloppende boekhouding.
* Laat betalingen altijd plaatsvinden via een (bank)rekening.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor een aangetroffen kwekerij indien U niet aannemelijk kunt maken dat u geen blaam treft.


Herkennen van een hennepkwekerij

Er zijn verschillende zaken waaraan een hennepkwekerij herkend kan worden:

* Stankoverlast door de penetrante hennepgeur
* Geluid van ventilatoren
* Warmte-afstoot (warme muren) en condensvorming
op de ramen
* Versterkte lucht af- en toevoer (tocht) en veelal
verduisterde ramen
* Stroomstoringen (schommelingen in de spanning) en
een gloed van de groeilampen
* Woningen of bedrijfspanden met een hennepkwekerij
maken vaak een verlaten indruk

 

Mocht u meer informatie wensen of een melding doen van illegale hennepteelt kunt u contact opnemen met uw wijkagent.
Het is mogelijk om volledig anoniem uw verhaal te doen bij de politie en u kunt ook een melding doen via
Meld Misdaad Anoniem: telefoonnummer 0800-7000.