KVO 2018

Bedrijventerrein de Kiefte, Jukkenbarg en de Mors in Eibergen hebben wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald.

Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengwerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en eventueel andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veilige omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. MKB Nederland begeleidt dit proces.

Tijdens de ledenvergadering op 22 maart 2018 wordt het certificaat (geldig van 2018 tot 2021) aan het bestuur overhandigd.