Het Fietspad

Het fietspad van Eibergen naar Groenlo loopt over de Kiefte. Doordat het een voorrangsfietspad betreft geeft dit een drietal gevaarlijke kruispunten. Samen met de gemeente willen wij er voor zorgen dat deze kruispunten veilig zijn. Zo zijn er afspraken met de gemeente om de zichthoeken vrij te houden en wordt er veel gesnoeid om de kruisingen overzichtelijk te houden.

Update november 2018:

De afgelopen weken zijn de 3 kruisingen met het fietspad onder handen genomen.Het fietspad blijft voorrang houden alleen is het voor de bestuurders die het fietspad kruisen overzichtelijker/duidelijker gemaakt dat het fietspad voorrang krijgt. Ter hoogte van de Soetersveldweg/Steinkamps weg zijn drempels geplaatst om de snelheid van het overige verkeer te beperken.